CAP CUT ỨNG DỤNG TRONG MARKETING VÀ BÁN HÀNG ONLINE