Kinh Doanh Thực Tế 4.0

 

 

Nội dung Khóa học

Bài 1: Các Cấp Độ Khách Hàng
Bài 2: Content Bán Hàng
Bài 3: 4 kỹ Thuật Chốt Sale Giúp Gia Tăng Doanh Số Bán Hàng
Bài 4: Case Study Áp Dụng Các Kỹ Thuật Chốt Sale
Bài 5: 7 Yếu Tố Tâm Lý Trong Bán Hàng
Bài 6: Kịch Bản Kể Chuyện & 5 Bước Khuất Phục Khách Hàng
Bài 7: Làm Thế Nào Để Duy Trì Năng Lượng Đỉnh Cao Trong Kinh Doanh
Bài 8: Nhân Hiệu
+100 đã đăng ký
Chưa đăng ký
Khóa học chưa mở để ghi danh

Khóa học Bao gồm

  • 27 Bài học